Dividendaandelen zijn een soort aandelen waarover over het algemeen een hoog dividend kan worden uitgekeerd. De pay-out ratio, het gedeelte van de winst die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, ligt veelal boven de 50%

Hoe werkt een dividendaandeel?

Het dividendbedrag dat aan de belegger wordt uitgekeerd, is te relateren aan de aankoopprijs van het aandeel of de koers van het bedrijf. Is er winst, dan noemt men dit dividendrendement. Als bedrijf A €2.- dividend uitkeert op een aandeel van 20%, en bedrijf B €0,60 dividend op een aandeel dat €6,- kost, dan is het dividendrendement bij beide bedrijven 10%.

Veel bedrijven kiezen ervoor om geen dividend uit te keren, ze investeren gemaakte winsten om de groei en research te financieren. Dit kan voor aandeelhouders ook interessant zijn, aangezien hun aandelen op termijn hierdoor meer waard kunnen worden.

Kritiek op dividend

Een goed uitkeringsbeleid wordt niet door iedereen positief beoordeeld. Veel financiële experts vinden het uitkeren van dividend aantonen dat een bedrijf gebrek heeft aan ideeën. De Amerikaanse econoom Franco Modigiani heeft in 1950 een theorie opgesteld waaruit naar voren komt dat het uitkeren van dividend helemaal niet belangrijk is. Het niet uitkeren zou zich op termijn weerspiegelen in een compenserende waardestijging van een aandeel.

Dividendaandelen enkele voorbeelden

Ook op de Nederlandse beurs zijn meerdere ondernemingen te vinden die dividendaandelen verstrekken. Onder andere Ahold, Unilever, ING Groep NV, Shell, en NN group verstrekken dividendaandelen. In hun jaarverslag melden ondernemingen jaarlijks dat een dividendrendement is gebaseerd op de slotkoers van het afgelopen jaar. Dit is slechts een momentopname, die de uitkomst sterk kan beïnvloeden. Het is beter om de gemiddelde koers van het afgelopen jaar te nemen.

Beleggingsfondsen voor dividendaandelen

Particulieren tonen steeds meer interesse in dividendaandelen. Banken bieden aan een beleggingsfonds dat belegt in dividendaandelen. Een voordeel is dat men met een relatief klein bedrag hoge winsten kan behalen. Een nadeel is dat de opbrengsten voor een deel naar de bank gaan.