Aandelen van een bedrijf, waarop een sterke en snelle groei wordt verwacht, noemt men groeiaandelen. In de meeste gevallen is het dividendrendement vrij laag, terwijl de koers ten opzichte van de winstverhouding/koers hoog is. Gewoonlijk ligt de groei boven het gemiddelde. Het is riskanter om individuele aandelen te kopen dan deze gespreid te beleggen via een ETF of beleggingsfonds.

Groeiaandelen, de moeite waard?

De afgelopen jaren presteerden groeiaandelen veel beter dan waardeaandelen. Door de coronapandemie is doen groeiaandelen het veel beter dan waardeaandelen. Analisten verwachten dat waardeaandelen een grote comeback zullen maken als de corona en Oekraïne crisis over zijn.

Wat zijn groeiaandelen precies?

Groeiaandelen zijn aandelen waarvan men verwacht dat ze sneller zullen groeien dan het normale groeipercentage van de markt. Groeiaandelen hebben een aantal andere aparte kenmerken.
Groeiaandelen keren geen dividend uit, de winst gaat terug naar het bedrijf om de groei te versnellen. De brede markt is niet zo volatieler als groeiaandelen. Het risico ten op zich te van gewone aandelen is dat groeiaandelen veel riskanter zijn. Er is een goede kans op hoge rendementen, maar er is altijd een groot risico dat een groeiaandeel minder waard wordt.

Waardeaandelen of groeiaandelen?

Waardeaandelen worden verhandeld tegen een prijs die lager is dan de intrinsieke waarde. Dit zijn dus aandelen die ondergewaardeerd zijn vergeleken met de financiële gegevens van een bedrijf, zoals inkomsten en winst. Er is een veel langer risico als men handelt in waardeaandelen, ze zijn van gevestigde bedrijven, die zich al bewezen hebben, waardoor het risico op verlies kleiner is. Bij waardeaandelen is er wel dividendrendement, over de jaren heen krijgen houders van waardeaandelen meestal veel dividend uitgekeerd. Warren Buffett, een beleggingsgoeroe, is een zeer bekende voorstander van een waardebeleggingsstrategie. Omdat waardeaandelen als ondergewaardeerd of goedkoop kunnen worden gezien, verwachten bekende beleggers, zoals Warren Buffett, dat de prijs van het aandeel zal gaan stijgen, om op langere termijn de ware, stabiele waarde te bereiken.